Spin kan ikke afskaffes – men det skal kontrolleres

Uanset hvad man mener om fænomenet, så er spindoktorerne kommet for at blive. De er iblandt os, fordi deres politiske chefer vil have denne mulighed for at påvirke vores opfattelse af virkeligheden. Derfor må det være op til samfundet at lave spilleregler for, hvordan spinneriet må foregå.

En vigtig opgave er at få afklaret, hvad spindoktorer skal være. Som det er nu, er de hverken fugl eller fisk – dvs. hverken rigtige embedsmænd eller politiske embedsmænd. En vej vil være at gøre dem til rigtige embedsmænd med de forpligtelser, det medfører. Men det vil betyde, at ministre ikke har den spin-ressource, de helt åbenlyst vil have. Konsekvensen af det kan være nye, uigennemsigtige og problematiske konstruktioner, der i bedste fald ikke er værre end de eksisterende.

En anden vej vil være at lave et særligt sæt spilleregler for ministres politiske rådgivere og sparringspartnere og fastsætte nogle klare grænser for, hvilke dele af ministeriernes arbejde, de må blande sig i. Det lyder lettere, end det er, for grænsedragning er ikke nogen eksakt videnskab. Men det kan meget vel vise sig at være den bedste fremgangsmåde.

En anden vigtig opgave er at erkende, at spin er et led i kampen om, hvad danskerne skal vide om deres samfund. Spin er magthavernes middel til at påvirke os til at tro, at magthavernes bud på løsninger er lige netop det, der er brug for. Det kan være rigtigt, men er det ikke nødvendigvis, hvilket en række af tidens politiske skandaler er bevis på. Interesserede kan se eksempler på det i den journalistiske hvidbog om ministerbetjening på ministerbetjening.dk.

Udover at sætte grænser for, hvordan der kan spinnes, bør vi derfor opgradere det system, der gør det muligt for borgerne at følge med i samfundslivet på egen hånd som et alternativ til den spin-styrede informationsformidling.

Danmark har en efterhånden aldersstegen lovgivning om offentlighed i forvaltningen, som stort set alle er enige om bør fornyes, og der har været brugt store ressourcer på at få gennemført en sådan fornyelse. Problemet har bare været, at den regering, der satte arbejdet i gang, pressede på for at få skabt sig et overordentlig stort ”frirum”, hvor der kan skaltes og forvaltes uden kontrol fra offentligheden.

Den nye regering har til dels taget afstand fra den tidligere regerings forslag, men har alligevel ikke endeligt afskrevet tanken om en eller anden form for ”frirum”. Foreløbig er fornyelsen af offentlighedsloven udskudt til næste folketingssamling, dvs. efteråret 2012.

Et bud på en ny og mere åben offentlighedslov er blevet udarbejdet af journalister med stor erfaring i, hvad der gøres for at lukke af. Det er sendt til Folketinget og kan læses her. Gennemført ville det give befolkningen en god mulighed for at følge med og dermed være en god modgift mod misbrug af spin.

Endelig er der noget, medie- og kommunikationsfolkene selv kan gøre.

I Danmark har vi i rigtig mange år arbejdet med et sæt spilleregler for, hvordan man opfører sig ordentlig som formidler. Der er regler for, hvad man bør gøre for at sikre, at det formidlede er rigtigt og at berørte har mulighed for at udtale sig om eventuel kritisk omtale. Der er også regler for, hvordan forkerte eller vildledende informationer kan berigtiges.

Det er spilleregler, som landets journalister, redaktører og udgivere har været med til at indføre og udvikle, og gennem det særlige pressenævn er de med til at håndhæve reglerne.

Der er behov for, at der skabes et tilsvarende sæt spilleregler for kommunikationsområdet, der blandt andet omfatter folk med spin-opgaver. Det skulle heller ikke være svært, for journalister og kommunikationsfolk er ikke to skarpt adskilte befolkningsgrupper. De har samme fagforening, og mange pressefolks karriere omfatter perioder, hvor de har været kommunikationsmedarbejdere eller spindoktorer.

Det er faktisk bare et spørgsmål om at komme i gang.

Related posts:

  1. Med spin skal spin beskyttes
  2. Injurier og kildebeskyttelse
  3. Journalister foreslår lov om større åbenhed

One thought on “Spin kan ikke afskaffes – men det skal kontrolleres

  1. Meget udmærket – men du er alt for pæn. At der mangler etiske og faglige spilleregler er ganske vist, hvor det selvsagt ville være et stort skridt fremad, hvis en spindoktor kunne idømmes straf, hvis han overtrådte de selvsamme regler som journalister straffes for. I dag nyder spindoktorerne en beskyttelse lig med andre embedsmænd, så de kan spanke hvem-som-helst og lege kispus med deres tidligere medstuderende fra universiteterne og journalisthøjskolen. En leg, der alene er interessant som noget studenterpjat og ingenting. Nonsense ift den almindelige befolkning. Nedbrydende for samfundet.